Leerjemee is een leerlingvolgsysteem gebaseerd op de bewezen techniek van MijnKleutergroep. Speciaal voor kinderopvang, speciaal onderwijs en de groepen 3 t/m 8.

De combinatie van Leerjemee en MijnKleutergroep biedt een naadloze aansluiting zodat de gehele ontwikkeling van het kind in kaart wordt gebracht:

  • Leerkrachten hebben inzicht in observaties. Indien gewenst ook van externe organisaties.
  • Rapportages, fotomateriaal en media zijn beschikbaar in latere groepen. Voorbeeld: de leerkracht van groep 5 kan snel zien welke observaties er tijdens de kleuterperiode gemaakt zijn.
  • Leerlijnen van groep 3 t/m 8, helemaal flexibel naar de onderwijsvisie van de school aanpasbaar
  • Speciale mogelijkheden voor het speciaal onderwijs
  • Leerjemee is zelfs geschikt voor VO, MBO en brengt de ontwikkeling optimaal in kaart